Kicking Off – Dari

به تاریخ 14-15 و 16-17 اکتوبر، ما اولین برنامه مسلکی سازی را با دو ورکشاپ دو- روزه تحت عنوان رهبریت، تقویت و مدیریت راه اندازی کردیم. 36 اشتراک کننده که از 35 نهاد جامعه مدنی نمایندگی می کرد، در این ورکشاپ ها که در کابل برگزار شده بود، اشتراک ورزیده بودند.
این ورکشاپ به عنوان یک سمینار تعاملی و عملی برای کارکنان ارشد مدیریتی که به نمایندگی از نهادهای خود در برنامه ما اشتراک ورزیده بودند، طرح شده بود. از طریق سخنرانی ها و فعالیت های گروپی این ورکشاپ یک گردهمائی خوب را جهت یادگیری، به اشتراک گذاری ایده ها، ارزیابی مفاهیم انتقادی جهت آگاهی خودی، توانمندسازی، رهبری، حل منازعات، مدیریت، و تیم سازی، فراهم نمود. اشتراک کنندگان مفاهیم آموزش ( مفاهیم تریننگ) را پسندیدند و نشان دادند که تریننگ برای اشتراک کنندگان و نهاد های ایشان بسیار مفید واقع شده است. این ورکشاپ توسط شیپی ملوشی طراحی و ارائه گردید. ایشان مربی شناخته شده بین المللی، نوسینده، و رهبر توانمند سازی زنان میباشد.
به تاریخ 17 اکتوبر 2012، اشتراک کنندگان فرصت ملاقات با جلالتمآب محترم آقای گلین وی. دیویدسن – سفیر کانادا مقیم جمهوری اسلامی افغانستان را داشتند. آقای سفیر توسط همکارن پروگرام به اشتراک کنندگان معرفی گردید و اشتراک کنندگان به نوبه خود و نهاد های خود را معرفی کردند، و در رابطه به فعالیت های روز های گذشته مختصراً معلومات ارائه نمودند. در آغاز صحبت ها، آقای سفیر از ادامه کمک ها و تعهدات کشور کانادا در تقویت رهبری فعالان جامعه مدنی جهت توسعه و محافظت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان یادآوری نمود.

جلالتمآب محترم آقای سفیر همراه با کارمندان پروگرام
پاسخ هایکه از نظر سنجی به دست آمده است، این دوره آموزشی را فوق العاده مثبت نشان داده است. شما میتوانید بگوئید اینکه ما از چنین شروع موفق بسیار هیجان زده شدیم! یک اشتراک کننده زن گفت: “ورکشاپ رهبری، تقویت و مدیریت فرصت خوب بود برایم من – موضوعات را در رابطه به مهارت های که یک رهبر خوب جهت پیشبر و توسعه نهاد و یا سازمان خود داشته باشد، به بحث گرفته شد. مثال های واضیح و عملی ارائه شد – و توقع که از این ورکشاپ داشتم بعد از اشتراک در این برنامه تا حدی برآورده گردید”.
اشتراک کننده دیگر این برنامه که زن بود گفت: “ورکشاپ رهبریت بسیار خوب طرح شده بود. مواد و موضوعات که در این برنامه بحث شد بسیار مهم بود – برای اشتراک کنندگان زمینه سهم فعال داده شد. مهارت های رهبری که به نظر من بسیار مهم بود آموختم; یک رهبر خوب باید دارای دیدگاه یا دورنما واضح باشد و فعالیت ها را طور عیار بسازد تا باشد که حرکت به طرف نیل به هدف صورت گیرد”.
ورکشاپ ها الی آخر دسبتمبر 2012 ادامه پیدا خواهد کرد. مطالب دیگر قرار است در این جا جهت مطالعه شما جابجا گردد، لطفاً با ما باشید!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: